Akümülatör imalatı yapacak firmaların Firma Kodu, ithalat yapacak firmaların ise Firma Kodu ile Çevre Uyum İzni alabilmesi için doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' na başvuruda bulunmaları ya da Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan biri ile iş birliği yapmaları istenir.

 

Bu kapsamda  AKÜDER ile iş birliği yapmak isteyen firmaların sırasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmesi gerekir:

 

1. Üyelik ve Firma Kodu ve / veya Çevre Uyum İzni için başvuru dosyasındaki evrakların  hazırlanarak AKÜDER' e teslim edilmesi.

2. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim G.M.’ nden (0 312 410 1955) “Firma Kodu” nun temin edilmesi.

3. İthalatçılar için:  TAREKS üzerinden Ürün Grubu -  EK2 nin seçilerek Çevre Uyum Ön İzin başvurusunda bulunulması (Çevre Uyum İzni son geçerliilik tarihi 31 Ocaktır.)

4. İmal ve / veya ithal edilen akülerin piyasaya sürülmeden / kullanılmadan önce Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği’ ne göre etiketlenmesi.

5. APAK Yönetmeliği gereği depozito uygulanacak aküler için Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden Akümülatör Depozito Bilgi Sistemi (ADBS)’ ne Depozito Planı verilmesi ve ''Depozito Onay Kodu'' alınması; ardından yıl içinde imal ve / veya ithal edilerek piyasaya sürülen yeni akü ve toplatılıp / toplanıp lisanslı alıcılara gönderilen atık akülere ait verilerin  ADBS' ye kaydedilmesi.

7. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyanlarının Depozito Onay Kodu kullanılarak borçsuz olarak verilmesi; yıl boyunca ADBS'ye kaydedilen yeni ve atık akü miktarları arasındaki fark üzerinden hesaplanan GEKAP borcunun takip eden yılın ilk GEKAP Beyan döneminde (Nisan ayı) ödenmesi. 

 

NOT1: İthal ettiği aküleri kendi işletmesinde kullanacak firmaların depozito planı vermemeleri, GEKAP beyanını oem (orijinal ekipman) kapsamında  yapmaları ve kullanım ömürlerini tamamlayan aküleri mevzuata uygun toplatmaları gerekmektedir.

 

NOT2: Firma Kodu ve İthalat İznini alan Üyelerimizin, “AKÜMÜLATÖRLER İÇİN APAK, DEPOZİTO VE GEKAP UYGULAMALARI” başlıklı sunumu incelemeleri mevzuatlardan kaynaklı iş ve işlemleri için kendilerine kolaylık sağlayacaktır. 

AKÜDER BANKA HESAP BİLGİLERİ

Alıcı : Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
Banka : Ziraat Bankası Beylikdüzü Şubesi - 1945
Hesap No : 75497058 – 5001
IBAN No : TR97 0001 0019 4575 4970 5850 01

Bizi Takip Edin!