2004 yılında, Türkiye' de sektörün önde gelen akümülatör üreticisi ve geri kazanım sanayicileri tarafından kurulan Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği - AKÜDER, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği kapsamında, atık akümülatörlerin yönetiminin sağlanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Sektörün yaklaşık %90’ ını temsil eden AKÜDER' in üye profilini akümülatör imalatçıları, ithalatçıları, izinli atık akü geçici depolama alanları ve lisanslı atık akü geri kazanım tesisleri oluşturmaktadır.

Misyonu, üyelerinin mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini doğru ve eksiksiz yerine getirmelerini sağlamak, sosyal sorumluluk projeleri ile akü, geri dönüşüm ve çevre konularında toplum bilincini geliştirmek olan AKÜDER’ in vizyonunda, atık akülerin mevzuata uygun şekilde toplanıp geri kazanılmasını sağlamak, döngüsel ekonomi sisteminde sıfır atık prensibi ile çevreye ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak yer almaktadır.

AKÜDER,
Çevreye ve Geleceğe Hizmet Eder!

about

Bizi Takip Edin!