Ulusal Atık Taşıma Formunun Doldurulması ve Kullanım
Formu görüntülemek için tıklayınız...

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği atık üreticileri, atıklarının taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formlarını (UATF) doldurmakla yükümlüdürler.

- Ulusal atık Taşıma Formları, atık üreticisi tarafından ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilir.
- Ulusal Atık Taşıma formu 6 nüshadır.

MAVİ nüsha     A1 A2
PEMBE nüsha B
BEYAZ nüsha  C1 C2
YEŞİL nüsha   D

- Taşıma işlemi başlamadan önce D formu atık üreticisi tarafından hemen taşımanın başladığını bildirmek için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilir.

- A(2), C(2), B formları taşıma sırasında bulundurulmak kaydıyla Lisanslı Taşıyıcıya verilir.

- A(2), C(2), B formları Lisanslı Taşıyıcı tarafından tesis sorumlusuna imzalatılarak A(2) ve B formları atıkla birlikte teslim edilir. C(2) formu ise taşıyıcı tarafından alınarak bir nüshası atık üreticisine teslim edilir.

- A(2) ve B formları tesis sorumlusu tarafından imzalanarak alınır. A formunun bir nüshası tesis tarafından net miktarlar bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilir.

- B formu ise net miktarlar, bertaraf yeri ve tarihi form üzerine doldurulduktan sonra bertaraf eden tarafından atık üreticisine gönderilir.

*** Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları 3 (üç) yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır.