·         Firmaların Akümülatör üretimi / ithalatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onay görecek bir atık yönetim planı hazırlaması gerekir.

Atık Yönetim Planının Bakanlık tarafından onaylanma bedeli 2017 yılı itibariyle 35.100 TL’ dir (AKÜDER  Atık Yönetim Planına dahil olunduğunda, firma tarafından bu bedel ödenmeyecektir.).

·         AKÜDER Atık Yönetim Planına dahil olmanın bedeli 2017 yılı için 3.960,00 (üçbin dokuzyüz altmış) TL dir.

 

·         Üyelik ve Çevre Uyum İzni için gerekli olan evraklar AKÜDER e teslim edilir.

 

·         AKÜDER' e Çevre Uyum İzni için başvuru dosyasını sunan firmalar, Ekonomi Bakanlığı' nın internet sayfasından E-İMZA UYGULAMALARI bölümünden TAREKS e girerek Ön İzin Müracaatında bulunurlar.

 

·         TAREKS üzerinden Ön İzin Müracaatında bulunan firmalara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 takvim yılı için Çevre Uyum İzni verilir (geçerlilik süresi 31 Ocak ). Her yıl yenisi için Atık Yönetim Planına dahil olunan Yetkilendirilmiş Kuruluş vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na talepte bulunulur.

 

·         Atık yönetim planımıza dahil olan üyelerimiz her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait satışlarını ve varsa stok durumlarını APAK Yönetmeliği 30. maddesi gereğince EK-3 Depozito Uygulaması Müracaat Formu ile Bakanlığa beyan etmek durumundadır.

 

·         Firmalar, beyanlarında vermiş oldukları satış ve / veya kullanım rakamlarının (orijinal ekipman, ihracat, stok, iç pazar alımı hariç) %90 ı kadar depozitoya tabi olurlar. Yani; değişim amaçlı sattıkları ve / veya kullandıkları akü miktarının %90 ı kadar atık aküyü atık yönetim planı çerçevesinde toplayıp belgelemek durumundadırlar.