AKÜDER ÜYELİĞİ, FİRMA KODU, ÇEVRE UYUM İZNİ HAKKINDA

 

·         Kurşun Asit Akü üretimi / ithalatı için Atık Yönetim Planı hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın onayına sunulması gerekmektedir.

·         Atık Yönetim Planı için ilgili Bakanlığa ödenecek bedel her yıl güncellenmekte ve Bakanlık tarafından ilan edilmektedir. AKÜDER Atık Yönetim Planına dâhil olunması halinde ilgili bedel yerine yalnızca Dernek Üyelik Aidatı ödenecektir.  

·         Akümülatör İmalatçısı firmalar AKÜDER Atık Yönetim Planına dâhil olarak Bakanlıktan Firma Kodlarını; İthalatçı firmalar ise Firma Kodu ile birlikte ithalatları için gerekli olan Çevre Uyum İzinlerini alabilirler. Bakanlıktan temin edilen Firma Kodu piyasaya sürülen akümülatörlerin üzerinde ve ambalajında bulunması zorunlu olan etikette kullanılır.

(Etiketleme Örneğine http://www.akuder.org.tr/etiket.php linkinden ulaşılabilinir.)

·         AKÜDER’ e Çevre Uyum İzni için başvuru dosyasını sunan firmalar,  ayrıca Ekonomi Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan  E-İMZA UYGULAMALARI bölümünden TAREKS e girerek Ön İzin (Ürün Grubundan EK-2 için) müracaatında bulunurlar.

·         Çevre Uyum İzni bir takvim yılı için verilir (geçerlilik süresi 31 Ocakta son bulur). Her yıl yenisi için talepte bulunulur.

·         AKÜDER Atık Yönetim Planına dâhil olan üye firmalar Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği gereği her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait satışları ve/veya kullanımlarına ilişkin bilgileri Depozito Uygulaması Müracaat Formu (APAK Yön. EK-3 Formu) ile birlikte Bakanlığa beyan etmek durumundadır.

·         Firmalar, beyanlarında vermiş oldukları değişim amaçlı satış ve /veya kulanım rakamlarının %90 ı oranında depozitoya tabi olurlar. Böylelikle, beyan verdikleri yılın sonuna kadar, değişim amaçlı satış ve/veya kullanım miktarlarının %90 nına karşılık gelen atık aküyü ilgili mevzuat hükümlülükleri doğrultusunda toplayarak geri kazanıma gönderirler.