KARAR METNİ
Şirket ortakları şirket merkezinde bugün saat .................... de toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
1- Şirketimizin AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ'ne üye veya fahri üye olarak katılmasına, dernek ortamında şirketimizi ....................'nun temsil etmesine,

2- Şirket temsilcimiz olarak tayin edilen ....................'nun dernek ile ilgili her türlü belge ve evrakı imzalayabilmesi için gerekli yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

NOT : ORTAKLARIN İMZASI NOTER TASDİKLİ
Word Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız...