Hakkımızda

AB uyum yasaları çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı resmi gazeteyle Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği’ni yayımlamıştır.

APAK Yönetmeliği’nin amacı, pil ve akümülatörlerin üretiminden geri kazanılmasına kadar geçen süreçte, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden bu ürünlerin üretilmesini, atık haline geldiğinde toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlatmaktır.

Apak Yönetmeliğinin yayımlanmasından önce ve sonra Akümülatör Üreticileri ile Bakanlık yetkilileri arasında çok sayıda görüşmeler yapılmış, bireysel çalışmak yerine birlikte (örgütlü olarak) çalışmakla herkesin yükümlülüğünü en iyi şekilde yerine getirebileceği yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Bunun üzerine Türkiye’nin önde gelen Akümülatör Üreticileri ve Geri Kazanım Sanayicileri, Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği’ni kısaca AKÜDER’ i kurmuşlardır.

AKÜDER, 17.11.2004 tarihinde tescil edilmiş olup Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 11.01.2005 tarih 03/226 sayılı yazılarıyla yetkilendirilmiş, 17.08.2005 tarihinde de Bakanlık ile iş birliği protokolünü imzalamıştır. “İşbirliği Protokolü”nün imzalanmasını takiben Atık Yönetim Planını hazırlamıştır.

17.05.2016 tarih ve 6633 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkisi 10 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmiştir.

AKUDER

AKÜDER’ in asıl amacı üyelerinin APAK Yönetmeliği' nden kaynaklanan yükümlülüklerini yine Yönetmelikte belirtilen kriterlere göre yerine getirmektir.

AKÜDER üyeleri akümülatör üreticileri, akümülatör ithalatçıları, lisanslı geri kazanım tesisleri ile lisanslı depolama tesislerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin en büyük Otomotiv Firmaları da AKÜDER üyeleri arasında yer almakta olup 05.01.2017 itibariyle toplam 217 üyesi mevcuttur.

AKÜDER, üyeleri vasıtasıyla ve Türkiye genelindeki 400 e yakın toplama noktası ile toplanıp taşınarak geri kazanıma gönderilen atık akü hareketlerinin kurmuş olduğu  www.atiksistemi.com  ile üyelerince, Bakanlık ve ilgili birimlerce takip edilmesini sağlamaktadır. 

Kuruluşundan bugüne kadar APAK Yönetmeliği’nin akümülatör üreticilerine, kullanıcılarına ve geri kazanımcılara getirmiş olduğu yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda  atık yönetim planı içerisinde yer alan firma ve şahıslara başarıyla hizmet vermekte olan AKÜDER bu hizmeti 444 2725 (APAK) Atık Akü Bilgi Hattı nı faaliyete alarak daha da pekiştirmiş, ülke genelindeki atıkların daha kolay toplanmasına katkıda bulunmuştur

 

Saygılarımızla,

05.01.2017