Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü İçin Teknik Yardım Hizmeti Projesi Sektörel Analiz Toplantısı AKÜDER' de Gerçekleşti

AB Çevre Mevzuatı uyumu kapsamında sürdürülen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü İçin Teknik Yardım Hizmeti Projesi gereğince SEKTÖREL ANALİZ TOPLANTISI Proje Lideri Bay  IAIN MACLEAN ve GAMZE KIRIM'IN katılımıyla 12 Ekim 2012 de AKÜDER Merkezinde gerçekleştirildi.