Akümülatör Depozito Sistemi;
 AKÜDER Depozito Uygulaması aşağıdaki şemada verilmektedir.


Akümülatör üreticisi ve/veya ithalatçısı piyasaya sürdüğü akümülatör tür ve miktarını APAK Yönetmeliğinin Ek-3’ ünde yer alan Depozito Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak AKÜDER’ e bildirir. AKÜDER, formları hem Bakanlığa teslim eder, hem de Atık Takip Sistemine aktararak üyeleri vasıtasıyla piyasaya ne kadar akümülatör sürüldüğünü, ne kadarının toplanması gerektiğini raporlar.

Yeni ve atık akümülatör dolaşımı, belge akışı, şeması aşağıda verilmektedirAkümülatör üreticisi ve/veya ithalatçısı firma ürettiği ve/veya ithal ettiği yeni aküsünü Bölge Bayilerine (APAK Yönetmeliği 12. maddeye göre oluşturulmuş Geçici Depolama Alanları) ve/veya Akümülatör Ürünlerinin Dağıtımını Yapan İşletmelere ya da doğrudan Tali Bayilere bedelli olarak verirler.
Yeni aküler Bölge Bayilerinden Tali Bayilere, Tali Bayilerden de Tüketiciye (Nihai Kullanıcıya) bedelli olarak verilir.

Kullanım ömrünü tamamlayarak atık haline gelmiş akü, Tüketici tarafından bedelsiz olarak Tali Bayilere teslim edilir.

Tali Bayii, Tüketiciden bedelsiz olarak teslim aldığı atık aküyü yeni aküyü satın aldığı Bölge Bayilerine veya APAK Yönetmeliği’nin 18. maddesine göre oluşturulmuş ve ilgili Valilikçe lisanslandırılmış Geçici Depolara bedelli olarak teslim eder.

Bölge Bayilerinde ve Geçici Depolarda biriken atık aküler, Valilikçe lisanslandırılmış Atık Akü Taşıma Araçları ile birlikte Ulusal Atık Taşıma Formu (U.A.T.F.) doldurularak Bakanlık tarafından Çevre İzin Lisansı almış Atık Akü Geri Kazanım Tesisine bedelli şekilde gönderilir.