ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI' NA ÇEVRE UYUM İZNİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER
 

·         Çevre Uyum İzni istenildiğini belirtir dilekçe (firma antetli kağıdına) (örnek 1 dilekçesi)

 

Örnek 1 dilekçesi Word Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız...

 

·         Daha evvel akümülatör ithalatı ve/veya üretimi olmadığını belirtir yazı (firma antetli kağıdına)(örnek 2 dilekçe)

 

Örnek 2 dilekçesi Word Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız...

 

·         Depozito Uygulaması Müracaat Formu (firma kodu hariç yalnızca firma bilgileri doldurulacak, kaşelenip imzalanacaktır.)

 

Depozito Uygulaması Müracaat Formu Word Dosyası İndirmek İçin Tıklayınız...

 

·         İmza sirküleri (noter tasdikli)

 

·         Ticari sicil gazetesi (noter tasdikli)

 

·         Atık Yönetim Planı (Atık Yönetim Planımıza dâhil olduğunuzu gösterir yazı AKÜDER tarafından dosyanıza eklenecektir.)