ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI' NA ÇEVRE UYUM İZNİ İÇİN YAPILACAK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER
 

1-      Dilekçe (Ç.U.B örnek - 1 dilekçe)

2-      Akümülatörler için Depozito Uygulaması Müracaat Formu

-          Yönetmeliğin 29. maddesi gereğince akümülatör ithalatçıları bir önceki yıla ait ithalat ve satış miktarlarını göz önünde bulundurarak dolduracaktır. (daha önce akümülatör ithalatı olmamış ise örnek - 2 dilekçesi verilecek.).

3-      İmza sirküleri (noter tasdikli)

4-      Ticari sicil gazetesi (noter tasdikli)

5-      Atık Yönetim Planı (Firma dosyasına, AKÜDER tarafından Atık Yönetim Planımıza dahil olunduğuna dair yazı eklenecektir.)