Depozito Uygulaması

Anasayfa Kurumsal Depozito Uygulaması

 

31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği "Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar" başlıklı 29. Maddesi gereği;

Akümülatör üreticileri, piyasaya sürdükleri akümülatörlerin atıklarının geri kazanılmak üzere kendisine geri dönmesini sağlamak amacıyla, yeni akümülatörlerinin satışında depozito uygulamak zorundadır.

Tüketiciler tarafından, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelere getirilen atık akümülatörlerin geri alınması zorunludur. Bu atıkların akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satış yerlerini işletenlere ve araç bakım-onarım yerlerine verilmesi durumunda, ürün için belirlenen depozito bedeli tüketiciye ödenir.

Depozito bedeli, her yıl Aralık ayında piyasa koşulları dikkate alınarak, akümülatörlerin kapasitelerine (amper saat) göre, her bir akümülatör için ayrı ayrı hesaplanır ve yurt genelinde tek bir fiyat listesi uygulanır.

Bu liste, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile akü üreticileri ve geri kazanımcılar tarafından birlikte hazırlanır ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur.

 

2018 Yılı Depozito Bedelleri Listesi

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.