Depozito Uygulaması

Anasayfa Kurumsal Depozito Uygulaması

 

31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği "Atık Akümülatörlere Depozito Uygulaması ve Sorumluluklar" başlıklı 29. Maddesi gereği;

Akümülatör üreticileri, piyasaya sürdükleri akümülatörlerin atıklarının geri kazanılmak üzere kendisine geri dönmesini sağlamak amacıyla, yeni akümülatörlerinin satışında depozito uygulamak zorundadır.

Tüketiciler tarafından, akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelere getirilen atık akümülatörlerin geri alınması zorunludur. Bu atıkların akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satış yerlerini işletenlere ve araç bakım-onarım yerlerine verilmesi durumunda, ürün için belirlenen depozito bedeli tüketiciye ödenir.

Aynı Madde gereği;  depozito bedelleri Bakanlık ile akü üreticileri ve geri kazanımcılar tarafından birlikte hazırlanır ve oluşturulan liste takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur.
 
31.12.2020 tarih ve 282137 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı depozito bedellerine ait liste aşağıdaki gibidir.
 

Akümülatör Türü

Depozito Bedelleri

Kurşun Asitli Akümülatörler

21 kr / kg

Nikel Kadmiyumlu Akümülatörler

54 kr / kg

Diğer Kapsamdaki Akümülatörler

5,4 kr / kg

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.