Hakkımızda

Anasayfa Kurumsal Hakkımızda

 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 / 25569 Sayılı Resmi Gazete’de   “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü(APAK) Yönetmeliği”  yayımlanmış ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geri kazanımı ya da bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına yönelik prensip ve politikaların belirlenmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda üyelerinin APAK Yönetmeliği’ nden doğan yükümlülüklerini doğru şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak, çevre ve atık akümülatörlerin yönetimi hususunda eğitim-bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 17.11.2004’ te Türkiye’ de sektörün lideri konumundaki akümülatör üreticileri ve geri kazanım sanayicileri tarafından AKÜDER– Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği kurulmuştur.

Atık akümülatörlerin yönetimi için ilk kez 11.01.2005 tarihinde yetkilendirilen AKÜDER, 04.05.2015 / 5993 sayılı Yetkilendirme Usul ve Esasları Genelgesi doğrultusunda 17.05.2016 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmiştir.

AKÜDER'in amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin hedefinde ise, akümülatörlerin ilgili mevzuatlar çerçevesinde üretilmesi, piyasaya arz edilmesi ve atık haline geldikten sonra doğru yönetilmesini sağlamak; böylelikle hem çevrenin korunmasına, hem de kurşun geri kazanımı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak yer almaktadır.

AKÜDER,Çevreye ve Geleceğe Hizmet Eder!

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.