Hakkımızda

Anasayfa Kurumsal Hakkımızda

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 / 25569 Sayılı Resmi Gazete’de   “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü(APAK) Yönetmeliği”  yayımlanmış ve 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, geri kazanımı ya da bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına yönelik prensip ve politikaların belirlenmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda üyeleri adına, APAK Yönetmeliği’ nden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmek ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 17.11.2004 tarihinde, Türkiye’ de sektörün lideri konumundaki akümülatör üreticileri ve geri kazanım sanayicileri tarafından AKÜDER– Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği kurulmuştur.

Atık akümülatörlerin yönetimi hususunda ilk kez 11.01.2005 tarihinde yetkilendirilen AKÜDER, 04.05.2015 / 5993 sayılı Yetkilendirme Usul ve Esasları Genelgesi doğrultusunda 17.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmiştir.

Derneğimiz, kullanım ömrünü tamamlamış akümülatörlerin yönetiminin, mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmaktadır

AKÜDER' in, amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin hedefi ise, APAK Yönetmeliği' nde  % 90 olarak tanımlanan Depozito Oranına ulaşmak; böylelikle hem çevrenin korunmasına, hem de kurşun geri kazanımı ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

 

AKÜDER, Çevreye ve Geleceğe Hizmet Eder!

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.