2023 Yılı Akümülatör Depozito Bedelleri

Anasayfa 2023 Yılı Akümülatör Depozito Bedelleri

2023 Yılı Akümülatör Depozito Bedelleri

 

Çevre, Şehircilikve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇevreYönetimi GenelMüdürlüğü  03.01.2023 tarih ve 5420723 sayılı yazısına istinaden;

2023 yılında akümülatör satışlarında uygulanacak depozito bedelleri,Çevre Kanunu ekli listede yer alan Geri Kazanım Katılım Payı(GEKAP) ölçüsünde olacaktır.

 

Ürün Cinsi

01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım PayıTutarı

Akümülatör (KurşunAsitliOlanlar)

 60 kr/ kg

Akümülatör (Nikel Kadmiyumlu Olanlar)

 150 kr/ kg

Akümülatör (Diğerleri)

15 kr/ kg

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.