Genel Kurul İlanı.

Anasayfa Genel Kurul İlanı.

Genel Kurul İlanı.

AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’ ndan                      

Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2022 Salı günü saat 15.00 da Dernek Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 01.06.2022 Çarşamba günü saat 15:00 da Hilton Garden Inn İstanbul Beylikdüzü’ nde aynı gündemle nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

Sayın üyelere ve ilgililere ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1- Hazirun Listesinin İmzalanması

2- Açılış

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı‘ nın Okunması

4- Divan Heyetinin Seçimi

5- Faaliyet Raporunun Okunması

6- Kesin Hesapların (Gelir-Gider Hesap Tablosu) Okunması

7- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

8- Faaliyet, Kesin Hesap ve Denetleme Raporlarının Ayrı Ayrı İbrası

9- Dernek Tahmini Bütçesinin Okunması ve Onaylanması

10- Üyelik Aidatının Belirlenmesi Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

11- Seçimde Kullanılacak Oy Pusulalarının Şeklinin Görüşülmesi Ve Onaylanması

12- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

13- Yeni Yönetim Kurulunun Genel Kurula Takdimi

14- Dilek ve Temenniler

15- Kapanış

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.