Genel Kurul İlanı.

Anasayfa Genel Kurul İlanı.

Genel Kurul İlanı.

 

                            AKÜMÜLATÖR VE GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ                            

YÖNETİM KURULUNDAN  

 

Derneğimizin 7. Olağan  Genel  Kurul Toplantısı 29.05.2019  Çarşamba günü

saat 10:30 da Dernek  Merkezinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı

20.06.2019  Perşembe günü saat 10:30 da Crowne Plaza İstanbul Asia  Hotel' de

aynı gündemle nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.

Sayın üyelere ve ilgililere ilanen duyurulur.

GÜNDEM

1-Yoklama

2- Genel Kurul Açılış

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı‘ nın Okunması

4- Divan Heyeti Seçimi ve Tutanakların İmzalanması Konusunda Yetki Verilmesi

5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun Ayrı Ayrı Okunması

6- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporunun Ayrı Ayrı  Görüşülmesi

7- Yönetim ve Denetleme Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası

8- Dernek Tahmini Bütçesinin Okunması ve Onaylanması

9- Üyelik Aidatının Belirlenmesi Hususunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

10- Dernek Tüzüğünde Talep Edilen Değişiklik Maddelerinin Genel Kurula Sunulması

11- Seçimde Kullanılacak Oy Pusulalarının Şeklinin Görüşülmesi Ve Onaylanması

12- Yönetim Kurulu Asil Üye ve Yedek Üye Aday Listesinin Okunması ve Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

13- Denetleme Kurulu Asil Üye ve Yedek Üye Aday Listesinin Okunması ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi

14- Yeni Yönetim Kurulunun Genel Kurula Takdimi

15- Dilek ve Temenniler

16- Kapanış

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.