İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği' nde Değişiklik Yapıldı.

Anasayfa İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği' nde Değişiklik Yapıldı.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği' nde Değişiklik Yapıldı.

13 Haziran 2018 Tarih ve 30450 Sayılı Resmi Gazete ile ''İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği'' n 2. Maddesi değiştirilmiştir

Buna göre;

 A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen ve Avrupa Birliğine üye ülkelerden biri menşeli olan eşyanın ithalatında gözetim belgesi aranmayacaktır.

Yapılan değişikliği içerir Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliği

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.