GEKAP ve APAK Uygulamaları Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Ankara' da Bir araya Geldik.

Anasayfa GEKAP ve APAK Uygulamaları Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Ankara' da Bir araya Geldik.

GEKAP ve APAK Uygulamaları Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İle Ankara' da Bir araya Geldik.

"Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik getirilen Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ve revizyonu devam eden Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği uygulamaları hakkında, 05 Mart 2019 tarihinde Ankara Meyra Palace' de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Sayın Oğuzhan Akınç, Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürü Sayın Sabriye Ayhan ve Özel Atıklar Şubesi Uzmanlarından Kimya Mühendisi Sayın Gönül Su ile AKÜDER Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya geldi.

Özellikle GEKAP uygulamasının sektör bazında nasıl uygulanması gerektiği, karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, APAK Yönetmeliği revizyon taslağı üzerinde akümülatörlerin yönetimi ile ilgili AKÜDER talep ve önerileri de Bakanlık katılımcıları ile paylaşıldı.

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.