‘‘Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık’’

Anasayfa ‘‘Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık’’

‘‘Sıfır Atık, Geleceğe Değer Kattık’’

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 2018-2023 dönemi Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında                                                                                 

Sıfır Atık Projesi hazırlanarak hayata geçirilmiş;

Projenin tanıtımı ve sürdürülebilirliği adına Yetkilendirilmiş kuruluşların Projeye desteği önemli görülmüştür.

 

“Sıfır Atık” Projesi;

  • israfın önlenmesini,
  • kaynakların daha verimli kullanılmasını,
  • atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini,
  • atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını

 

kapsayan bir atık yönetim felsefesi olarak tanımlanmış ve hedef olarak belirlenmiştir.

 

İlgili hedef doğrultusunda;

Firmaların işletme sahalarında ve / veya çalışma ofislerinde açığa çıkan değerlendirilebilir atıkların ayrı ayrı biriktirilmesi,

geçici depolanması, geri kazanım tesislerine teslim edilmesi;

değerlendirilemeyen atıkların ise bertaraf tesislerine gönderilmesi gerekmektedir.

Firmaların ayrıca; faaliyetlerinde ve basılı - görsel materyallerinde (kitapçık, broşür, reklam filmivb)

Sıfır Atık logosunun kullanılması (http://sifiratik.csb.gov.tr/tanitim-gorselleri-i-84241)

çevre bilincinin geliştirilmesi ve Projenin yaygınlaştırılması bakımından önem arz etmektedir.

 

Sıfır Atık El Kitapçığı

© Copyright 2018 AKÜDER Her hakkı saklıdır.