Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü (APAK) Yönetmeliği, AB uyum yasaları çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur.
AKÜDER Yeniden Yetkilendirildi! Atık Akümülatörlerin Yönetimi hususunda ilk kez 11.01.2005 tarihinde yetkilendirilen AKÜDER, 04.05.2015/5993 sayılı Yetkilendirme Usul ve Esasları Genelgesi doğrultusunda 17.05.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 10 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmiştir.